Felhívás az általános adatvédelmi rendelettel összefüggésben

2018. május 25-étől alkalmazandó az Európai Unió területén, így Magyarországon is, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

 

A rendelet angol rövidített neve: GDPR (General Data Protection Regulation), azaz általános adatvédelmi rendelet.

 

Az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) egy általános, minden EU tagállamra érvényes, közvetlen hatályú rendelet, amely így felváltja a tagállamok korábbi szabályozásait, és ez lesz a legfontosabb szabályanyag a személyes adatok kezelése és védelme tekintetében. A Rendelet szinte minden szervezetet, intézményt érint, – így a civil szervezeteket is – ahol bármilyen módon adatokat tárolnak vagy/és dolgoznak fel.

 

Az elmúlt időszakban a Rendelettel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) több állásfoglalást, iránymutatást is kiadott. Konkrétan a civil szervezetekre vonatkozó iránymutatásról nem tudunk. 

 

Éppen ezért a Civil Információs Centrumok egyeztetve az Emberi Erőforrások Minisztériumával meg kívánja keresni a Hatóságot, hogy – az általános iránymutatásokon túl – kifejezetten a civil szervezeteket érintő kérdésekben, témakörökben is adatvédelmi állásfoglalás(oka)t  kérjen ezzel is segítve a civil társadalom adatvédelemmel kapcsolatos tevékenységét.

 

A fenti megkereséshez várjuk a civil szervezetek Rendelethez kapcsolódó észrevételeit például a következő témákkal összefüggésben (pl. működéssel, önkéntességgel, munkavállalással, foglalkoztatással, pályázattal, dokumentálással). A beérkező felvetéseket összesítjük és összegyűjtve kérünk rájuk állásfoglalást.   

 

Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos kérdéseket, témaköröket az sz.sz.b.m.cic@gmail.com e-mail címre  2018. április 19-én csütörtökön 16 óráig megküldeni szíveskedjenek.

 

Köszönjük együttműködésüket!

 

Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Civil Információs Centrum 

Dátum: 
szerda, április 18, 2018