Partnerség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – Megyei civil alapvetés

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 12 kistérségből és 229 településből áll, a megye településszerkezetéből adódóan ezen települések egy jelentős része kistelepülés, melyek egy része a megyeszékhelytől is akár 100 kilométeres távolságra esik. Ezen települések jelentős része halmozottan hátrányos helyzetű település, egy ilyen adottságokkal rendelkező megyében különösen nagy ereje lehet a megtartó közösségeknek, így a civil szervezeteknek is a hátrányok lebontásában!

A Civil Információs Centrum feladata, hogy olyan kapcsolódási pont szerepét töltse be a civilszféra irányába, mely képes integrálni a civil szervezetekben felhalmozódó tudást és tud az ebből táplálkozó

A megye fentebb leírt helyzetéből adódóan is a legfontosabb civil szervezetekhez kötődő tevékenységek a következőek:

  • Társadalmi felzárkózásban, szociális – karitatív felelősségvállalásban, a roma közösséghez kapcsolódó tevékenységben részt vevő civil szervezetek, melyek főként a hátrányos helyzetű emberek életminőségét javító programokban, a gyermekek esélyegyenlőségét biztosít kezdeményezésekben, szociális feladatellátásban, karitatív tevékenységben vesznek részt.
  • Ifjúsági és családbarát tevékenységet végző szervezetek: a megyében élő fiatalok bevonása a közösségi életbe nagyon fontos feladat és egy lehetőség olyan aktív életpályák felmutatására, amelyek vonzóak lehetnek a fiatalok számára.
  • Környezetvédelemmel, kulturális örökségvédelemmel, hagyományőrzéssel, gasztronómiai tevékenységgel, öko- és kulturális turizmussal foglalkozó civil szervezeteket talán meglepően, de azért kezeljük együtt, mert ezek tevékenysége helyi szinten összekapcsolódnak, hiszen mindegyik tevékenysége helyi értékek bemutatásával és megőrzésével kapcsolatos. A megyében talán ezen a területen a legjelentősebb a civilek szerepe, hiszen a megye nagyon gazdag természeti, kulturális örökségekben és hagyományokban, melyek megőrzése, továbbadása és népszerűsítése tipikusan olyan tevékenységek, melyekben a civil szervezetek is jelen vannak.
  • Határon átívelő civil kezdeményezések: a megye földrajzi helyzetéből adódóan is nagyon erőteljes a jelenléte a megyei civil szervezeteknek a határon átívelő magyar – magyar civil kezdeményezésekben, mind a kárpátaljai, mind a partiumi (szatmári) kapcsolatok nagyon jelentősek, különösen a hagyományőrzés, a kulturális-turisztikai tevékenység területén, de az élet minden területén megjelennek ilyen együttműködések.
  • Szabadidős tevékenységet végző egyesületek: a megyében szinte minden településen jelen vannak a sporttal, horgászattal kapcsolatos szervezetek.
  • Nyugdíjas szervezetek: a helyi közösségek életminőségeinek javításában, a helyi értékek megőrzésében kiemelt szerepet játszanak.

A megyében jelentős a keresztény világnézet alapján álló civil szervezetek tevékenysége is, amely szervezetek szintén komoly értéket teremtenek, főként a határon átívelő együttműködések, kulturális értékeink megőrzése, karitatív-szociális és ifjúsági tevékenységek területén.

A civil szervezetek tevékenységeinek kibontakozása szempontjából ezen a területen különösen fontos, hogy ne csak pontszerű kezdeményezések, hanem a hálózatos gondolkodás, az egész térség fejlődése iránt érzett közös felelősség is megjelenjen.

A civil szervezetek előtt álló kihívás, hogy vajon képesek - e együttműködéseket teremteni, a széles körű partnerségek kultúráját meghonosítani?
Kiemelkedően fontos ebben a partnerségben a civil szervezetek közötti szektoron belüli együttműködések mellett a vállalkozói szférával és az önkormányzati szférával való folyamatos párbeszéd – megyei és helyi szinten egyaránt - , hiszen e szektor szereplői helyi feladatellátásuk vagy épp társadalmi felelősségvállasuk keretében sokszor helyi kezdeményezések megvalósításában együttműködnek a civilekkel. Hasonlóan fontos jelentőségű lesz a jövőben a helyi államigazgatást megjelenítő, most kiépülő járási hivatalokkal való szakmai együttműködés, párbeszéd kialakítása.

A Civil Információs Centrum szerepe ebben, hogy keretet adjon, egy olyan integrált gondolkodást jelenítsen meg, amelyben a civil szervezetek képesek partnerségeket és együttműködéseket teremteni.

Ezzel a pár gondolattal az volt a célunk, hogy elindítsunk egy gondolkodást, felvázoljuk azokat a fő irányvonalakat, amelyeket az elmúlt hónapokban a civil szervezetekkel való helyi találkozások tapasztalataiból megismertünk.

Most ezen alapvetés megjelenésekor a partnerségek ösztönzése keretében arra kérjük Önöket osszák meg velünk a civil szektort érintő gondolataikat, javaslataikat, tapasztalataikat. Mondják el véleményüket honlapunkon www.szabolcs-cic.hu felületen vagy e-mailben az sz.sz.b.m.cic@gmail.com címre küldött üzenetükkel.

Véleményével hozzájárul a megyei civil kapcsolati háló fejlesztéséhez és az együttműködések további irányainak kialakításához. Köszönjük együttműködését.